Jouw Kind

Jouw kind: soms zijn er dingen waar kinderen en tieners het moeilijk mee hebben en dikwijls kunnen ze dit moeilijk of helemaal niet onder woorden brengen.

Ze zijn dan wel stil, teruggetrokken, verdrietig , boos, overgevoelig of gespannen, je kan soms lichamelijke klachten horen zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid of vermoeidheid. Deze lichamelijke klachten kunnen een uiting zijn van een innerlijk conflict.

Je ervaart dat er bepaalde moeilijkheden zijn en je zou willen dat je kind terug gaat stralen.


Voor kinderen is het niet altijd gemakkelijk om tot uiting te brengen wat er in hun leeft.

Net door in mijn begeleiding te werken met de gevoeligheid en kracht van de pony's, kan ik voor het kind een kader aanbieden waarin de natuur, rust, contact, ontspanning en ruimte centraal staan. Dit kader brengt op een natuurlijke en speelse manier naar boven wat er binnenin speelt. 

Deze coaching is een laagdrempelige ingang voor jou als ouder en je kind, om te achterhalen wat er speelt.TRAJECT:

- aanmelding: door de ouders (voor kinderen en jongeren tot 14 jaar) via mail of telefoon. De hulpvraag wordt zo concreet mogelijk gemaakt en de werking wordt uitgelegd. 

 

- Intake: Als we het begeleidingstraject aangaan, volgt een intakegesprek, enkel met de ouders, In de intake worden de vragen, ervaringen en verwachtingen besproken.

 

​- Cochingssessies: Ik werk samen met je kind tijdens enkele sessies. Een coachingstraject duurt gemiddeld zo'n 3  tot 5 sessies. Soms meer, soms minder. ​Tijdens de coaching ben je als ouder niet aanwezig. 

 

- Oudergesprek: Tussendoor kan er een oudergesprek volgen waarbij de voorbije sessies besproken worden. Tevens wordt er dan bekeken wat ik verder voor jullie kan betekenen.

 

- Einde hulptraject:  wanneer aan de hulpvraag voldaan werd. Kinderen geven zelf heel goed aan wanneer ze "klaar" zijn. Nadien volgt een oudergesprek waarbij de huidige situatie wordt besproken.

 

Als ouder sta je er niet alleen voor.  Daarom ben ik er ook voor ouders als luisterend oor en adviseur. Ik ga je nooit vertellen wat je moet doen, ik help jou en je kind alleen het antwoord in je hart te vinden. 

Wanneer ik aanvoel dat ik niet de juiste persoon ben, kan ik doorverwijzen naar gepaste hulp.

Best is de kinderen kleren aan te doen die vuil mogen worden. Gesloten schoenen (bij regenweer laarzen), dus geen sandalen.

Facebook Profile Picture.png